From March 5th until March 26th we are running Fierce Women crowdfunding campaign!
Get your deck of Fierce Women and join us in celebrating the work and contributions of women to society!

Tko su žene u hrvatskim zatvorima?

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić obišla je jedinu žensku kaznionicu u Hrvatskoj, Kaznionicu i odgojni zavod u Požegi, te prikupila podatke Uprave za zatvorski sustav radi analize položaja i života žena u specifičnim zatvorskim uvjetima.

U listopadu 2013. godine, u toj je kaznionici bilo 115 žena, te jedna u bijegu. Njihova prosječna dob je 45 godina, najstarija je imala 74, a najmlađa 24 godine; 59 ih je živjelo u izvan/bračnoj zajednici, 20 je neudanih, 21 razvedena, sedam udovica, te sedam udovica koje su to postale ubojstvom muža, a 60 ih ima djecu.

Najčešći razlog boravka u zatvoru su kaznena djela protiv imovine, a slijedi zloupotreba droga, ubojstvo, zloporaba položaja, pronevjera ili primanje mita. Prosječna kazna je četiri godine, a najveća dosuđena je 32 godine.

Većina zatvorenica uključena je u plaćen rad, u krojačkoj radnji, kuhinji, praonici, te poljoprivredi, a samo ih je pet uključeno u program stjecanja novih vještina.

Izrečenu mjeru liječenja od opijata ima 20 zatvorenica, 10 ih ima mjeru liječenja od ovisnosti o alkoholu, a dvije obaveznu mjeru psihijatrijskog liječenja. Najviše žena u kaznionici, njih 60 ima srednju stručnu spremu, 16 visoku, 23 ima završenu osnovnu školu, a njih 11 nema ni najniži stupanj obrazovanja.

Od 80 anketiranih 71 ih ima planove za budućnost nakon odsluženja kazne vezane uz zapošljavanje, obitelj, nastavak normalnog života s djecom i unucima, u krugu svojih obitelji.

„Na život u kaznionici preslikava se tradicionalni način života žena u nas koji se sastoji od obavljanja kućanskih poslova i brige za obitelj“, navodi Ljubičić.

Preporučuje stoga, organizaciju tečajeva kojima se stječu znanja primjenjiva u životu i motiviranje zatvorenica za njih, te poticanje na stručno usavršavanje te edukaciju o pitanjima rodne i spolne ravnopravnosti. GlasSlavonije…

Zadnja izmjena: 21-04-2014 @ 17:09