Poziv za dostavu ponuda za provođenje istraživanja u sklopu projekta "LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu"

U okviru projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”, udruga LORI provodi 2 istraživanja vezano za radne uvjete LGBTI osoba.

Jedno istraživanje će se provesti među pripadnicima LGBTI zajednice, a drugo među poslodavcima iz javnog, profitnog i neprofitnog sektora u RH.

 

Stoga pozivaju zainteresirane da podnesu ponudu za nabavu usluga dva istraživanja, podijeljenu na sljedeće grupe predmeta nabave:

A) provođenja istraživanja
B) asistiranja u provođenju istraživanja
C) recenzija rezultata istraživanja
D) prilagodbe upitnika za istraživanje za „on-line“ korištenje.

Detaljan opis posla, očekivani profil stručnjaka, kriterije za odabir ponude i ostale detalje pročitajte u dokumentaciji u nastavku.

Dokumentacija za nadmetanje:

- Javni poziv na dostavu ponuda
Opis poslova
Obrazac za opis kompetencija
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

Javni poziv otvoren je do 14. travnja 2016. (završno s 23.59 h).

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost projektnih partnera i ne odražava nužno gledišta Europske unije.

Zadnja izmjena: 30-03-2016 @ 16:30