Muškarci su svojim partnericama dvostruko veći izvor stresa od djece

Većinu žena neće iznenaditi tvrdnja da muškarci uzrokuju više stresa svojim suprugama od njihove djece. Prema istraživanju provedenom na Sveučilištu u Padovi, brak uzrokuje jednaku količinu stresa kao i majčinstvo, a ponekad i veću.

Čak tri četvrtine žena obuhvaćenih istraživanjem navelo je da one rade većinu kućanskih poslova, a izvršavaju i većinu roditeljskih dužnosti. Također, svaka peta žena navela je kao uzrok stresa manjak pomoći i potpore od strane supruga.

Istraživanje je zavirilo i u život muškaraca, pokazavši da se većina njih snažno se oslanja na svoje supruge u svakodnevnom životu.

Sve navedeno dokazala je već Jessie Gallan koja je preminula u 109. godini života i nikada se nije udavala, a kao tajnu dugovječnosti navela je izbjegavanje muškaraca. [J.V.] Femalista

Zadnja izmjena: 06-07-2018 @ 16:26