Wales uvodi inkluzivni seksualni odgoj

Kako izvještava Vice, 22. svibnja 2018. velška ministrica obrazovanja Kirsty Williams predstavila je zakon kojim se seksualni odgoj, uključujući onaj koji uključuje LGBT teme, uvodi u kurikule svih velških škola, pa i one vjerske. Promjena u kurikulumu stupit će na snagu 2022. godine.

Nastava se neće održavati isključivo u sklopu jednog školskog predmeta, već će se primjenjivati kroz svaki predmet. Kako pojašnjava Williams: „Od rodnih prava u humanističkim znanostima do građenja samopouzdanja i empatije kroz umjetnosti.” Ističe i kako je osnovni problem dosadašnjeg vida seksualnog odgoja ograničavanje na biološke aspekte ljudskih odnosa i to uvijek na isti način.

  • u rubrici svijet

Nils Muižniekis istaknuo potrebu zaštite reproduktivnog zdravlja i prava žena

„U doba ponovnih prijetnji pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, moramo udvostručiti svoje napore u zaštiti ženskog seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava“, stoji u komentaru Povjerenika za ljudska prava EU Nilsa Muižniekisa, u kojem ističe da Konvencija o eliminacija svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) ženama osigurava pravo na slobodno i odgovorno planiranje obitelji, kao i pristup informacijama i edukaciji.

Muižniekis navodi kako su diskriminacija žena i rodna stereotipizacija i dalje prisutne u Europi, te kako je i sam izrazio zabrinutost zbog regresivnih trendova i pokušaja kontroliranja ženskih tijela i seksualnosti, koji mogu dodatno onemogućiti ostvarivanje reproduktivnih orava te ugroziti napredak do sada postignut na polju rodne ravnopravnosti, a u nastavku teksta komentira problematiku spolnog odgoja, prava na kontracepciju, prava pri porodu te pristup pobačaju.

  • u rubrici svijet

Feministički pristup seksualnoj edukaciji

U proteklim tekstovima temata bavila sam se zdravstvenim i spolnim odgojem u hrvatskim osnovnim školama. Međutim, zanimala me i teorijska perspektiva problematike (institucionalnog) razgovora o seksualnosti mladih, u posljednjem tekstu  pozabavit ću se stoga feminističkim pogledom na seksualnu edukaciju.

Obvezna seksualna edukacija inherentno je feministički zahtjev, budući da potiče razgovor i učenje o vlastitom tijelu i seksualnosti, te bi tako trebala pomoći ženama i djevojkama da imaju više kontrole nad vlastitim reproduktivnim i seksualnim pravima. Međutim programi i pristupi podučavanju su različiti, pa se i kod nas događalo da se u školama provodi seksualna edukacija koja je zbog svojih postavki izrazito anti-feministička. Pritom možemo seksualnu edukaciju podijeliti na dvije vrste: konzervativnu edukaciju koja propagira predbračnu apstinenciju (i negira adolescentsku i tinejdžersku seksualnu želju) i 'progresivnu' koja zagovara slobodan pristup informacijama o kontracepciji i  učenje o pluralizmu.  

Zdravstveni odgoj u praksi - Što misle nastavnice i učenice?

Zdravstveni odgoj u hrvatske je škole napokon službeno uveden 2013. godine. Kronologiju događanja koja su pratila postupak uvođenja mogle ste popratiti u prijašnjim tekstovima, a danas donosimo pogled na zdravstveni odgoj iz drugog kuta: što o svemu misle nastavnici/e i učenici/e te kako provedba programa zapravo izgleda?

2013. godine, kada je program i službeno uveden, nastavnicima/cama su dodijeljeni priručnici koji su im trebali olakšati provođenje programa. Priručnik za učitelje i stručne suradnike u osnovnoj školi donosi niz radionica kroz koje bi se učenicima/cama olakšalo savladavanje gradiva zdravstvenog odgoja te komunikacija i razgovor o propisanim temama. Za svaku je temu naveden cilj, ishodi učenja, vrijeme trajanja i opis aktivnosti kroz koje bi se tema trebala savladati (opisana aktivnost je tek prijedlog, nije obvezna). Nastavni sat bi se zatim trebao evaluirati kroz konačni rezultat koji varira ovisno o temi: to može biti tjedni jelovnik ako se taj dan razgovaralo o zdravoj prehrani ili pak popis pozitivnih primjera iz medija ako se govorilo o spolnoj/rodnoj ravnopravnosti.

Kako je spolni odgoj unatoč križarskom ratu konzervativaca ipak ušao u škole

U prošlom tekstu smo pisale o evoluciji spolnog odgoja na našim prostorima i popratile događanja koja su okruživala uvođenje spolnog odgoja u škole do 2005. godine. U međuvremenu je spolni odgoj uklopljen u zdravstveni odgoj, a odabir prikladnog programa i sukobi građanskih inicijativa s nadležnim ministarstvom obilježili su idućih deset godina razgovora o zdravstvenom odgoju.

Povjerenstvo za prosudbu spolnog odgoja osnovano je početkom 2005. nalogom tadašnjeg čelnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Dragana Primorca, a na čelo je postavljen kontroverzni liječnik Vladimir Gruden. Povjerenstvo je imalo zadaću da do 1. travnja 2005. godine donese odluku o tome koji će od programa pristiglih na natječaj biti službeno uveden u škole. Međutim, sredinom svibnja ministar Primorac najavljuje uvođenje programa Zdravstvenog odgoja, koji bi spolni odgoj trebao uključivati samo kao sastavnicu, te govori kako bi javni natječaj za odabir programa, koje će zatim prosuditi skupina stručnjaka, trebao biti pokrenut za mjesec i pol dana.

Povijesni pregled razvoja spolnog odgoja u Hrvatskoj

Svakih nekoliko godina u fokus javnosti dolazi tema osnovnog i/ili srednjeg obrazovanja. Pod povećalom je tada gotovo uvijek sadržaj gradiva koje se poučava i ideološki prijepori koji ga okružuju, bilo da govorimo o problematičnim satovima vjeronauka ili nacionalističkom i seksističkom sadržaju školskih udžbenika.

Nedavno smo mogli svjedočiti i događaju koji je pod geslom uklanjanja ideologija iz škola odaslao jaku političku, a samim time i ideološku poruku koja je najbolje ilustrirala do koje je mjere inače pasivna javnost zasićena stalnim napadima na sekularnost države i svih institucija u njenom okrilju, između ostalog i škola. Međutim, prije kurikularne reforme jednako oštar razgovor vodio se (a i danas se vodi) o još jednom dijelu nastavnog programa, a to je tzv. zdravstveni odgoj, čija najproblematičnija sastavnica je 4. modul koji se bavi spolnošću, odnosno spolnim odgojem/seksualnom edukacijom.

Subscribe to this RSS feed